scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 895 results for
 "international organizations"
Results per page:

The Effects of COVID-19 Pandemic on Business Areas and Post COVID-19 Management Trends.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Social Sciences. 2021, Vol. 16 Issue 1, p131-156. 26p.

Abstract:Dünya, tüm mekanizmalarını ve kurulu düzenini şiddetle sarsan bir krizle yüzleşti, COVID-19 pandemisi olarak adlandırılan bu kriz, neredeyse bilinen tüm sistem ve bilindik yöntemlerin işe yaramadığını göstermiştir. Modern insanlık tarihinde, küresel ve...

View details

A Research on Judaism as an International Organization and a Brief History of the Foundation of Israel.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 2020, Vol. 15 Issue 4, p1989-1999. 11p.

Abstract:Resmi bir tanım olarak, bir örgüt, bir veya daha fazla kişiyi veya insan grubunu kucaklayan ve belirli bir amacı olan bir firma, dernek veya kurum seklindeki bir oluşumdur. Ortadoğu'daki en eski inanç gruplarından biri olarak Museviliğin takipçileri, ü...

View details

Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p791-805. 15p.

Abstract:Küresel krizler, krizin niteliğine göre, uluslararası sistemi büyük ölçüde etkileyen, değiştiren veya dönüştüren krizlerdir. Söz konusu krizlerden biri; insanlık tarihi kadar eski olan ve uluslararası sistem üzerinde çok ciddi ekonomik, siyasi, sosyal ...

View details

Koronavirüs Salgınının Uluslararası Örgütlerin Meşruiyeti ve Etkinliğine Yönelik Yansımaları: NATO Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p95-108. 14p.

Abstract:Birleşmiş Milletler ve koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel yönlendirici bir rol oynaması beklenen Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü örgütlerin özellikle salgının yayılması ve salgınla mücadele hususlarında, ar...

View details

COVID-19 Salgınının Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p1315-1329. 15p.

Abstract:İnsanlık tarihinde çeşitli dönemlerde pek çok doğal afet gerçekleşmiş, belirli ülkeler, belirli bölgeler ya da kıtalar bu afetlerden etkilenmiştir. Tarih boyunca dönem dönem büyük salgınlar da yaşanmış, bu salgınlar neticesinde pek çok insan hastalanmı...

View details

Uluslararası Diplomasi Aracı Olarak Terörizm ve Türkiye.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2020, Vol. 15 Issue 3, p2061-2072. 12p.

Abstract:Sanayi İnkılabı öncesi dönemde diplomasi araçları askeri güç kullanımı, iktisadi kaynakların imtiyaz olarak verilmesi veya ambargo şeklinde uygulanması, rehin usulü ve siyasi evliliklerdi. Sanayi İnkılabından sonra bazı diplomasi araçları önemini yitir...

View details

Travel restrictions and variants of concern: global health laws need to reflect evidence.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Bulletin of the World Health Organization. Mar2022, Vol. 100 Issue 3, p178-178A. 2p.

Abstract:The authors express concern on the deployment by many governments of discriminatory travel restrictions in response to the Omicron variant of COVID-19 without consideration of public health evidence. Topics covered include the challenges that the restr...

View details

Declaración de posición del Grupo de la Comisión Lancet de Hipertensión con respecto a la mejora mundial de las normas de exactitud para los dispositivos de medición de la presión arterial.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pan American Journal of Public Health. 2020, Vol. 44, p1-11. 11p.

Abstract:A Comissão Lancet sobre Hipertensão Arterial identificou que uma iniciativa central para enfrentar a carga mundial da hipertensão arterial seria a melhoria na qualidade da mensuração da pressão arterial pelo uso aparelhos de pressão arterial validados ...

View details

When the water stops flowing in humanitarian emergencies.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Bulletin of the World Health Organization. Jul2022, Vol. 100 Issue 7, p418-419. 2p.

Abstract:The article focuses on the humanitarian crisis unfolding in Ukraine, where water supplies are being impacted by intensive shelling and missile strikes by Russia on its cities and infrastructure. Topics covered include the estimated number of people who...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored