scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 23 results for
 "international organizations"
Results per page:

The Complexity Effect in U.S.-Turkey Relations: The Restructuring of the Middle East Regional Security.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 74, p21-35. 16p.

Abstract:Bu makale uluslararası düzenin, bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımı da dahil olmak üzere, gelenekselci devlet merkezli yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar tarafından üretilen teorilerden daha karmaşık olduğuna dair temel teorik argümanının bir tartı...

View details

Türkiye-NATO İlişkilerinde İnşacı Etkiler (1991-2011).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 71, p45-66. 23p.

Abstract:Sovyet tehdidinin 1991 yılında ortadan kalkması ile birlikte NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliği ile ilgili ciddi tartışmalar meydana gelmiş, Türkiye'nin farklı dış politika açılımlarına ihtiyaç duyduğu ileri sürülmüştür. Bununla birlikte, Türkiye ...

View details

Suudi Arabistan-İran Bölgesel Rekabetinde Suudi Dış Yardımlarının Siyasi Etkinliği (2010-2020).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p103-119. 17p.

Abstract:Bu çalışma, 2010-2020 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Arap ülkelerine sağladığı dış yardımları İran ile bölgesel rekabetinde etkili bir araç olarak kullanıp kullanmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Suudi dış yardımlarının etkinliği; bu dönemde Riya...

View details

Buddhism and the Question of Relationality in International Relations.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 70, Preceding p29-44. 17p.

Abstract:İlişkisellik, son on senede uluslararası ilişkilerde daha geniş bir okuyucu kitlesi çekmiş görünmektedir. Uluslararası düzeni analiz veya stabilize etmeye daha fazla odaklanan diğer ilişkisel dönüş yaklaşımlarının aksine, Budist uluslararası ilişkiler ...

View details

The Decline of the 'Syrian Effect' in Turkish-Israeli Relations.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2019, Vol. 16 Issue 62, p135-148. 15p.

Abstract:Tarihsel olarak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin oluşmasında, gelişmesinde ve hatta bozulmasında Suriye önemli bir rol oynamıştır. Bu husus dikkate alındığında, ikili ilişkilerin yumuşama döneminin Suriye'de meydana gelen bir başka gelişmeyle, 2011 yılınd...

View details

NATO-AB İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p131-163. 33p.

Abstract:Soğuk Savaş dönemi boyunca Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve savunma alanında NATO'nun sahip olduğu üstün konum, Avrupa'da kendi kendine yetebilen bir güvenlik mekanizmasının oluşumunu engellemiştir. Soğuk Savaş sonrasında dönüşmeye başlayan NATOA...

View details

Enerji Güvenliği: NATO'nun Yeni Tehdit Algısı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p75-99. 25p.

Abstract:Enerji güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan NATO'nun öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. Bu çalışmada, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve...

View details

NATO'nun Dönüşümü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p3-38. 36p.

Abstract:Berlin Duvarı yıkılıp Sovyet/Varşova Paktı tehdidi ortadan kalktıktan hemen sonra, NATO değişen uluslararası sisteme kendini uyarlamaya başladı. Bu süreç zor ve sorunlu olmasına rağmen, önemli başarılar kaydetti. Ama "Nato yaşayabilecek mi?" sorusu hep...

View details

Diplomaside Siyasi Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p29-48. 20p.

Abstract:Türkiye ve Finlandiya'nın Barış İçin Arabuluculuk girişimini 2010 yılında başlatmalarından bu yana, farklı uluslararası kuruluşlarda, arabuluculuğun bir çatışma çözümü yöntemi olarak öne çıkarılmasına yönelik çalışmalarda bir artış olmuştur. Birleşmiş ...

View details

NATO'nun Dönüşümü ve Kamu Diplomasisi'nin Artan Rolü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p125-149. 25p.

Abstract:Bu makalenin amacı, daha çok ulus-devlet bünyesinde yürütülmekte olan kamu diplomasisi stratejilerinin, çok uluslu bir savunma örgütü olarak NATO'nun hedeflerine ve örgütsel yapısına uyarlanmasında karşı karşıya kalınabilecek sorunların analiz edilmesi...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored