scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 27 results for
 "international organizations"
Results per page:

The Complexity Effect in U.S.-Turkey Relations: The Restructuring of the Middle East Regional Security.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 74, p21-35. 16p.

Abstract:Bu makale uluslararası düzenin, bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımı da dahil olmak üzere, gelenekselci devlet merkezli yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar tarafından üretilen teorilerden daha karmaşık olduğuna dair temel teorik argümanının bir tartı...

View details

Suudi Arabistan-İran Bölgesel Rekabetinde Suudi Dış Yardımlarının Siyasi Etkinliği (2010-2020).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p103-119. 17p.

Abstract:Bu çalışma, 2010-2020 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Arap ülkelerine sağladığı dış yardımları İran ile bölgesel rekabetinde etkili bir araç olarak kullanıp kullanmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Suudi dış yardımlarının etkinliği; bu dönemde Riya...

View details

Türkiye-NATO İlişkilerinde İnşacı Etkiler (1991-2011).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 71, p45-66. 23p.

Abstract:Sovyet tehdidinin 1991 yılında ortadan kalkması ile birlikte NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliği ile ilgili ciddi tartışmalar meydana gelmiş, Türkiye'nin farklı dış politika açılımlarına ihtiyaç duyduğu ileri sürülmüştür. Bununla birlikte, Türkiye ...

View details

Buddhism and the Question of Relationality in International Relations.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler; 2021, Vol. 18 Issue 70, Preceding p29-44, 17p

Abstract:Copyright of International Relations / Uluslararasi Iliskiler is the property of International Relations Council and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

NATO'nun Dönüşümü ve Kamu Diplomasisi'nin Artan Rolü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p125-149. 25p.

Abstract:Bu makalenin amacı, daha çok ulus-devlet bünyesinde yürütülmekte olan kamu diplomasisi stratejilerinin, çok uluslu bir savunma örgütü olarak NATO'nun hedeflerine ve örgütsel yapısına uyarlanmasında karşı karşıya kalınabilecek sorunların analiz edilmesi...

View details

Reassessment of Turkey's Objections to the Exclusion of Terrorism from the Rome Statute. (English)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler; 2019, Vol. 16 Issue 64, p145-161, 17p

Abstract:Copyright of International Relations / Uluslararasi Iliskiler is the property of International Relations Council and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

NATO-AB İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p131-163. 33p.

Abstract:Soğuk Savaş dönemi boyunca Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve savunma alanında NATO'nun sahip olduğu üstün konum, Avrupa'da kendi kendine yetebilen bir güvenlik mekanizmasının oluşumunu engellemiştir. Soğuk Savaş sonrasında dönüşmeye başlayan NATOA...

View details

Enerji Güvenliği: NATO'nun Yeni Tehdit Algısı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p75-99. 25p.

Abstract:Enerji güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan NATO'nun öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. Bu çalışmada, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve...

View details

NATO'nun Dönüşümü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p3-38. 36p.

Abstract:Berlin Duvarı yıkılıp Sovyet/Varşova Paktı tehdidi ortadan kalktıktan hemen sonra, NATO değişen uluslararası sisteme kendini uyarlamaya başladı. Bu süreç zor ve sorunlu olmasına rağmen, önemli başarılar kaydetti. Ama "Nato yaşayabilecek mi?" sorusu hep...

View details

NATO ve Türkiye: Dönüşen İttifakın Sorgulayan Üyesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p99-124. 26p.

Abstract:Bu çalisma Türkiye'nin NATO ittifakının dönüşüm sürecine ilişkin benimsemekte olduğu tutumu ve politikaları incelemektedir. Çalışmanın temel savı Türkiye'nin tutumunun kimlik kaygılarından çok ulusal çıkarları daha fazla yansıtmaya başladığı ve Türkiye...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored