scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

11 - 20 of 27 results for
 "international organizations"
Results per page:

Yenı Savaş ve Siber Güvenlik Arasında NATO'nun Yeniden Doğuşu.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p205-226. 22p.

Abstract:Soğuk Savaşin bitişinden sonra uluslararası sistemin güvenlik dinamikleri değisti. Soğuk Savaş tehditlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) yeni durumun gereklerine göre yeniden yapılanmak zorunda kaldı. Bu makale NATO'...

View details

OSCE Early Warning in Georgia.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2010, Vol. 7 Issue 26, p139-148. 10p.

Abstract:Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Gürcistan'daki Misyonu erken uyarı ve çatışmaların önlenmesi faaliyetlerinde öncü olmuştur. 1992 Aralık ayında kurulan misyon Gürcistan ve Osetya çatışmasında siyasal bir çözüm sağlanması için taraflar arasında...

View details

The Decline of the 'Syrian Effect' in Turkish-Israeli Relations.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2019, Vol. 16 Issue 62, p135-148. 15p.

Abstract:Tarihsel olarak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin oluşmasında, gelişmesinde ve hatta bozulmasında Suriye önemli bir rol oynamıştır. Bu husus dikkate alındığında, ikili ilişkilerin yumuşama döneminin Suriye'de meydana gelen bir başka gelişmeyle, 2011 yılınd...

View details

NATO'nun Balistik Füze Savunma Sistemi ve Türkiye.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p183-204. 22p.

Abstract:ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin balistik füze kapasitelerinin gelişmesinin yarattiği tehdit karşısında Ulusal Füze Savunma Sistemi konuşlandırma projesine hiz verdi. Projeyi 2000'li yillarda küresel ölçekli biçimde da...

View details

Diplomaside Siyasi Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p29-48. 20p.

Abstract:Türkiye ve Finlandiya'nın Barış İçin Arabuluculuk girişimini 2010 yılında başlatmalarından bu yana, farklı uluslararası kuruluşlarda, arabuluculuğun bir çatışma çözümü yöntemi olarak öne çıkarılmasına yönelik çalışmalarda bir artış olmuştur. Birleşmiş ...

View details

The Evolution of US Policy towards the Southern Caucasus.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2010, Vol. 7 Issue 26, p105-124. 20p.

Abstract:Bu makale 1991'den itibaren Güney Kafkasya'da Amerikan politikasının gelişimini incelemektedir. Bu politikanın esas belirleyicilerinin tartışması ile başlayan makale, Soğuk Savaşın bitişinden sonrası dönemde şekillenen politikanın tartışmasını sunmakta...

View details

Türkiye-NATO İttifakının Tarihsel Boyutu.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p1-28. 28p.

Abstract:İttifakların tarihsel boyutunu ders çikarma/öğrenme kavramı ile ele alan kuramdan hareketle, bu çalişmada Türkiye'nin Batı'da oluşturulmuş siyasal ve güvenlik sistemlerine kurumsal ve hukuki olarak katılım sorunsalının tarihçesi incelenecektir. Bu boyu...

View details

Türk Kamuoyunda NATO Algısı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p151-182. 32p.

Abstract:Bu makale, Türk kamuoyunda son yıllarda giderek artan NATO-karşıtlığını, uluslararası ve bireysel düzlemde hissedilen tehdit algısı ve ABD ile AB'nin uluslararası politik liderliği konusunda tercihler bağlamında değerlendirmektedir. Türk kamuoyu, diğer...

View details

NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO'nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p73-97. 25p.

Abstract:Bu makale Soğuk Savaş sonrasında NATO'nun genişlemesine odaklanıyor. Yeni Gerçekçi, Yeni Liberal ve inşacı yaklaşımların, NATO'nun genişlemesinin sebeplerini açıklamadaki başarısızlıkları vurgulanıyor. NATO'nun genişlemesinin zamanlamasını ve mahiyetin...

View details

Soguk Savaş'ta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri Üsler: Süreklilik ve Değişim.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p51-71. 21p.

Abstract:Türkiye-NATO ilişkilerinin en önemli ayaklarından birini Türkiye'deki askeri üsler oluşturmaktadır. Türkiye'nin NATO'ya üye olma sürecindeki zorlu görüşmeler büyük ölçüde kurulacak üslerin statüsüne ilişkin pazarlıklara ilişkindir. Soğuk Savaş süresinc...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored