scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "islamic law"

1 - 10 of 28,133 results for
 "islamic law"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

JURIDICAL REVIEW OF EARLY MARRIAGE IN TANGERANG DISTRICT BASED ON ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal Edunity. Aug2023, Vol. 2 Issue 8, p915-924. 10p.

Abstract: Indonesia sets the age for marriage regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in this regulation, there is a change in the age of marriage for women, namely from 16 years to 19 years. Article ...

The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pharos Journal of Theology. 2023, Vol. 104 Issue 4, p1-13. 13p.

Abstract: This article seeks to examine the perspective of Islamic law on child protection issues, by specifically comparing the teachings of Islamic law on child protection with the Child Protection Law no. 23 of 2002 in Indonesia. This research was based on a ...

Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Millah: Jurnal Studi Agama. Aug2023, Vol. 22 Issue 2, p377-408. 32p.

Abstract: This article analyses the protection of intellectual property rights from the perspective of Islamic law. This article examines intellectual property rights by analyzing the concepts of wealth, rights, and ownership in Islamic law. This study employs a...

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BPRS MOJO ARTHO KOTA MOJOKERTO.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Syntax Literate. jul2023, Vol. 8 Issue 7, p5100-5109. 10p.

Abstract: Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah islam dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis dari bank syariah yang dapat di...

Comparative Analysis of Sharia Stock Screening Methods in Indonesia, Malaysia, and the United States.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal). Jun2023, Vol. 3 Issue 1, p1-18. 18p.

Abstract: This study aims to find out and understand how the sharia stock screening model applies in Indonesia, Malaysia, and the United States and find a harmonization solution. The method used in this study is descriptive-qualitative through a literature study...

İslâm’da Diyet Uygulaması ve SosyoEkonomik Yönden Değerlendirilmesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tevilat: Journal of Islamic Sciences. yaz2023, Vol. 4 Issue 1, p277-295. 19p.

Authors:

Abstract: İslâm hukukunda diyet, bir kişinin haksız yere öldürülmesi, yaralanması veya sakat bırakılması durumunda ceza ve kan bedeli olarak ödenen mal veya parayı ifade eder. Diyetin dini kaynakları Kur’ân, Sünnet ve İcmâ (alimlerin fikir birliğine varmış olmas...

İslâm Ceza Hukuku ve İnsani Esasları.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Darulhadis Journal of Islamic Studies / Darulhadis Islami Araştırmalar Dergisi. haz2023, Issue 4, p168-173. 6p.

Authors:

Abstract: Mustafa Cevat Akşit'in 1975 yılında hazırlamış olduğu doktora tezinin kitaplaştırılmış hali olan İslâm Ceza Hukuku ve İnsani Esasları isimli bu çalışmada da İslâm ceza hukuku, modern ceza hukukunda yer alan hümanist bakış açısıyla ele alınıyor. Bu bağl...

THE IDEA OF BUILDING A HOUSE OF MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Islamic Architecture. Jun2023, Vol. 7 Issue 3, p541-548. 8p.

Abstract: This study discusses the construction of residential houses in accordance with sharia principles, both in the art and science of designing and constructing buildings and residential houses, which is then called architectural fiqh. Residential construct...

İslam Hukukunda Kādînın Sicil Kaydı Alma ve Saklama Yöntemi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ilahiyat / İlahiyat. haz2023, Issue 10, p5-14. 10p.

Abstract: Bu çalışma, İslam hukukunda kādînin sicil kaydı alma ve saklama yöntemlerini ele almaktadır. İslam hukuku, insanların haklarını koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır ve mahkemeler bu süreçte merkezi bir konumdadır. Kādîler, mahkemelerde taraflar...

Katılım Bankalarında Geri Ödenmeyen Borç İşlemlerinde Cezâî Şart mı, Yoksa Muhtemel Kârın (Menfaatin) Tazmini mi?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tevilat: Journal of Islamic Sciences. yaz2023, Vol. 4 Issue 1, p243-276. 34p.

Authors:

Abstract: Katılım bankalarında kullanılan finansmanların geri ödenmemesi durumunda, bankaların önemli zararlar edeceği aşikâr bir durumdur. Konvensiyonel bankalarda bu durumda geri ödenmeyen her gün için faiz (gecikme faizi) takdir edilirken; katılım bankalarınd...

sponsored