scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "jedinstvena morska granica"

1 - 4 of 4 results for
 "jedinstvena morska granica"
Results per page:

Granice podmorskih prostora jadranskih država

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 54, Iss 169, Pp 9-56 (2015)

Abstract: U ovome radu analiziraju se sve dosada utvrđene granice jadranskog podmorja kao i one koje tak valja utvrditi, posebice u svjetlu novih istraživanja njegovih prirodnih bogatstava. Uz Hrvatsku i Italiju, koje dijele najveći dio morskog dna i podzemlja...

View details

Koncept jedinstvene morske granice i rješavanje spora o razgraničenju u Crnome moru : Rumunjska – Ukrajina

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 53, Iss 168, Pp 1-40 (2014)

Abstract: Novija sudska praksa potvrđuje tendenciju razgraničenja epikontinentskih i gospodarskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče jedinstvenom morskom granicom. Utvrđivanje takve zajedničke granične crte, koju su u postup...

View details

Sporazumi o razgraničenju epikontinentskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče u Sredozemlju

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 51, Iss 166, Pp 79-135 (2012)

Abstract: Dvostranim sporazumima između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče do danas je u Sredozemnome moru konačno definirano samo deset crta razgraničenja epikontinentskih pojaseva. U ovome radu analizira se sadržaj svakog od tih ugovora i uk...

View details

Granice teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 48, Iss 163, Pp 85-127 (2009)

Abstract: U radu se razmatra primjena pravila Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. o vanjskoj granici, širini i razgraničenju teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja. Posebna pozornost posvećena je pitanjima vezanim uz pr...

View details
sponsored