scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "kvantilregresjon"

1 - 1 of 1 results for
 "kvantilregresjon"
Results per page:

Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 35, Pp 4-22 (2018)

Abstract: Artikkelen evaluerer virkninger av vilkår knyttet til arbeid eller annen aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere. Artikkelen utnytter variasjon i praksis innen sosialkontor som kommer fra økt bruk av vilkår fra forskjellig tidspunkt i forskjellige k...

sponsored