scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "likebehandling"

1 - 2 of 2 results for
 "likebehandling"
Results per page:

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelse...

View details

Sikrer ny lov om tros- og livssynssamfunn minoriteters rettigheter?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kritisk Juss, Vol 45, Pp 57-65 (2019)

Abstract: Sammendrag Lovproposisjonen for ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som ble lagt fram 21. juni 2019, gir en bedre sikring av minoriteters rettigheter enn det forslaget som var på høring i 2018, men ikke bedre enn dagens ordning gjør. Omlegging a...

View details
sponsored