scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "mercats"

1 - 10 of 30 results for
 "mercats"
Results per page:

La bombolla residencial a Europa (2000-2015). Dimensió i tipus

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Documents d'Anàlisi Geogràfica, Vol 65, Iss 1, Pp 11-41 (2018)

Abstract:L’objectiu d’aquest article és identificar aquells països de l’Espai Econòmic Europeu que, al llarg del període 2000-2015, van patir una bombolla residencial i classificar-los en funció de l’evolució dels fonamentals durant el període alcista mitjançan...

View details

Quan la música cessa: el paper dels festivals culturals en la creació d’espai urbà

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Documents d'Anàlisi Geogràfica, Vol 64, Iss 2, Pp 271-289 (2018)

Abstract:Aquest treball se centra a analitzar com contribueixen els festivals culturals en la creació d’espai urbà a través de l’estudi de la percepció que els residents tenen dels impactes sobre la vida diària de la ciutat d’un festival musical públic organitz...

View details

Els mercats financers entre els «públics» i les «multituds». Una aportació a la sociologia dels mercats des de la perspectiva de Gabriel Tarde

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Digithum, Iss 24 (2019)

Abstract:Aquest article es proposa reflexionar sobre les dinàmiques contemporànies dels mercats financers a la llum dels conceptes de públic i de multitud, desenvolupats pel sociòleg Gabriel Tarde a finals del segle XIX, per a mostrar dues modalitats diferencia...

View details

Espais de consum i activacions transmèdia

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Temes de Disseny, Iss 33 (2019)

Abstract:Els espais de consum es veuen obligats a preveure i a satisfer les necessitats i els desitjos dels seus clients i, per tant, han d'estar sempre pendents de les principals macrotendències imperants en el sector. La implementació i l'activació d'una estr...

View details

Recepció a Espanya de la literatura africana en llengua anglesa: generació de dades estadístiques amb la base de dades bibliogràfica especialitzada BDÁFRICA

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Artnodes, Iss 22 (2018)

Abstract:Aquest article examina la recepció de la literatura africana en llengua anglesa a Espanya d'acord amb BDÁFRICA, base de dades bibliogràfica que recull obres d'autors nascuts a Àfrica i publicades en espanyol i a Espanya entre 1972 i 2014. Ofereix un...

View details

L'Estat i les Empreses en la conformació de l'estructura agrària de la província de Missions (Argentina )

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Boletín Americanista, Vol 0, Iss 72, Pp 35-50 (2016)

Abstract:A partir d'una perspectiva que emfatitza la mútua constitució de l'Estat i de l'economia, la nostra contribució descriu l'acció de l' Estat i les empreses en el procés de distribució de la terra durant l'etapa del territori nacional fins a la provincia...

View details

Les competències professionals dels titulats universitàris d'ADE: valoració de les necessitats formatives

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Revista d'Innovació Docent Universitària, Iss 8 (2016)

Abstract:El principal objectiu d'aquest treball és identificar la demanda de competències professionals dels titulats d'ADE i el desajust entre les competències adquirides pels titulats, és a dir l'oferta, i la demanda de competències per part dels ocupadors. L...

View details

Neoliberalismo y medio ambiente: una aproximación desde la geografía crítica

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Documents d'Anàlisi Geogràfica, Vol 59, Iss 1, Pp 137-153 (2013)

Abstract:En este estado de la cuestión, reviso la literatura sobre la neoliberalización del medio ambiente para arrojar luz sobre los procesos que lo convierten en una nueva esfera de acumulación y circulación de capital. La privatización y la mercantilización ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored