scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "otwarta nauka"

1 - 5 of 5 results for
 "otwarta nauka"
Results per page:

Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 25 (34) (2022)

Abstract: Publikowanie w trybie otwartego dostępu (OD) wpisało się już na stałe w proces komunikacji naukowej. W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania dostępnych narzędzi w celu analizy dorobku publikacyjnego naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w...

View details

Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie – nowe zadania bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 25 (34) (2021)

Authors:

Abstract: Biblioteki akademickie zawsze były pionierami, jeśli chodzi o wdrażanie zasad otwartości, tworzenie narzędzi w postaci platform i repozytoriów, a także prowadzenie szkoleń dla kadry naukowej. Również w wypadku coraz intensywniejszego wdrażania polityki...

View details

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 24 (33) (2021)

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygo...

View details

Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Vol 2, Iss 29, Pp 61-71 (2019)

Abstract: Przez ostatnie lata otwarty dostęp rozwijał się na świecie bardzo dynamicznie. Wiele krajów wdrożyło politykę otwartego dostępu i utworzyło różne ścieżki upubliczniania wyników badań naukowych. Powstało wiele zasad i wytycznych z tym związanych m.in. P...

View details

Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studia z Polityki Publicznej, Vol 1, Iss 4(4) (2014)

Abstract: Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych na poziomie UE, dotyczących otwierania cyfrowych zasobów, takich jak wytwory kultury, prace naukowe bądź materiały edukacyjne, wraz z rozpoznaniem ich motywów oraz skutków. Unia Europejska, w której two...

View details
sponsored