scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "partssamarbeid"

1 - 2 of 2 results for
 "partssamarbeid"
Results per page:

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartss...

Aker og den norske samarbeidstradisjonen

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Arbeiderhistorie, Vol 36, Iss 1, Pp 166-189 (2022)

Abstract: Fra 1950-årene utviklet Aker seg til å bli et stort konsern og en motor i norsk verkstedindustri. I Aker, på bedrifts- og konsern-nivå, vokste det fram et tett samarbeid mellom ledelse og fagforeninger, sentrert rundt felles innsats for produktivitet: ...

sponsored