scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "pensjonsreformen"

1 - 10 of 1 results for
 "pensjonsreformen"
Results per page:

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract:Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored