scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "political science"

1 - 10 of 104 results for
 "political science"
Results per page:

Türkiye'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölüme İlişkin Memnuniyet Düzeyleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Apr2021, Vol. 16 Issue 2, p493-511. 19p.

Abstract:Kişinin çalışması, ihtiyaçlarını karşılamak için bir gelirinin olması, yani bir mesleğe sahip olması giderilmesi gereken temel ihtiyaçlardan biridir. Bu temel ihtiyacın giderilmesi sonrası sosyalleşme ve kendini gerçekleştirme gibi diğer gereksinimler ...

View details

THE POWER OF A STATESMAN: THE IDEAL LEADER ACCORDING TO MACHIAVELLI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Spring2018, Vol. 13 Issue 10, p845-855. 11p.

Abstract:Bu makalede Machiavelli'nin devlet adamı üzerine ortaya koyduğu düşünceleri etik bağlamda ele alınmaktadır. Eski Yunan'dan ortaçağ Avrupa'sına, Platon, Aristoteles, Cicero ve Salisburyli John gibi düşünürlerin ortaya koydukları klasik siyasal etik öğre...

View details

Selman Ada’nın Aşk-ı Memnu Operasının Müziği, Dramatik Yapısı ve Karakterleri . (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies; Dec2021, Vol. 16 Issue 6, p1763-1787, 25p

Abstract:Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may p...

View details

SİYASET TEORİSİNDE 'OTORİTE' KAVRAMI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Winter2014, Vol. 9 Issue 3, p247-255. 9p.

Abstract:En geniş anlamıyla otorite, bir iktidar biçimidir. Zaman zaman onun 'meşru iktidar' olduğu da düşünülmektedir. İktidar başkalarının davranışlarını etkileme kabiliyeti olduğu halde, otorite bunu yapma hakkıdır. Dolayısıyla otorite, herhangi bir cebir ve...

View details

CAUCASIAN UNION PARTY AND ITS FOUNDATION IN THE EARLY 20TH CENTURY IN AZERBAIJAN.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Winter2014, Vol. 9 Issue 1, p587-594. 8p.

Abstract:19. yüzyılın sonundan itibaren Çarlık Rusyası'ndaki Türkler arasında başlayan milli uyanış özellikle Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Türkler üzerinde etkili oldu. Petrolün keşfi sonrası artan iktisadi ve toplumsal refah özellikle Bakü ve Gence şehirle...

View details

THE STRATEGIC IMPORTANCE OF GALLIPOLI FOROTTOMAN RULE IN BALKANS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Summer2013, Vol. 8 Issue 9, p2499-2512. 14p.

Abstract:Her nekadardünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı zamanlarda birçok Türk devleti kurulmuş olsa da, en son Türk hakimiyeti Anadolu şeklinde isimlendirilen coğrafyada vuku bulmuştur. Ancak Selçuklu Devletinin zayıflayıp ortadan kalkmasıyla birlikte, T...

View details

İBN HALDUN'UN SİYASET TEORİSİ VE SİYASAL SİSTEM SINIFLANDIRMASI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Summer2013, Vol. 8 Issue 7, p83-93. 11p.

Abstract:Yönetim şekilleri ile ilgili bilimsel çalışmaların geçmişi oldukça eskidir. Siyasal sistemleri karşılaştırmalı şekilde inceleyerek en iyisini bulma çabası sadece geçmişle sınırlı kalmamış günümüze kadar da devam edegelmiştir. En iyi yönetimin nasıl olm...

View details

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE ZİRAİ EĞİTİME BİR BAKIŞ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Fall2012, Vol. 7 Issue 4, p3273-3289. 17p.

Abstract:II. Abdülhamid'in saltanatı uzun ve sıkıntılarla dolu bir siyasi yaşamın yansıması olarak görülmektedir. Padişah büyük siyasi sorunlarla uğraşırken ülkenin kalkınması ve modernleşmesi için de çaba harcamıştır. II. Abdülhamid eğitimle yakından ilgilenen...

View details

İLHANLI HÂKİMİYETİ ALTINDA ANADOLU'DA SİYASETİN TEMEL DİNAMİĞİ: GÖÇEBE MOĞOL-TÜRKMEN ÇATIŞMASI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Fall2012, Vol. 7 Issue 4, p1203-1216. 14p.

Abstract:Göçebe Moğollar, 1243 Kösedağ Bozgunu ile Anadolu'da hâkimiyet tesis etmişlerdir. Hülagü 1258'de Bağdad'ı yıktığında ve İlhanlı Devleti Ortadoğu'da liderliği ele geçirdiğinde, Moğollar Anadolu'da siyasetin aktörü haline geldiler. Fakat çok geçmeden kar...

View details

MAX WEBER'DE ETİK-SİYASET İLİŞKİSİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Spring2013, Vol. 8 Issue 6, p881-893. 13p.

Abstract:Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri, etik sorunudur. Etik probleminin ahlaki birtakım kaygılardan yola çıkarak düşünülmediği ya da ahlaki problemlere ilişkin kaygıların çok da ciddiye alınmadığı toplumlarda çözülmesi kolay değildir. Etik...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored