scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "political science"

1 - 10 of 4,775 results for
 "political science"
Results per page:

Rola Sądu Najwyższego Państwa Izrael w kontekście stabilności ustroju politycznego opartego na konstytucji nieskodyfikowanej.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2022, Vol. 168 Issue 1, p119-136. 18p.

Abstract:Artykuł dotyczy stabilności specyficznego ustroju politycznego opartego na tzw. konstytucji nieskodyfikowanej, który ukształtował się w Państwie Izrael. Głównym celem jest przedstawienie i scharakteryzowanie pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego w tym pa...

View details
Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym

Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym

Publication Type:eBook

Abstract:Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą...

View details

WIOSNA BRUNONA SCHULZA: HISTORIA I MIT.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ruch Literacki. 2020, Vol. 61 Issue 6, p619-633. 15p.

Abstract:The most prevalent popular and critical images of Bruno Schulz present a Polish-Jewish writer and artist who turned away from politics and history in his creative work only to be devoured by the most violent political and historical forces in his life....

View details
W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo

W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo

Publication Type:eBook

Abstract:Monografia gromadzi studia poświęcone wyobrażeniom zbiorowym, mitom politycznym, wreszcie – pamięci zbiorowej. To problematyka, która budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko historyków, którzy zwykle bywają bliżsi idiografii, lecz także politolog...

View details
Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych

Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych

Publication Type:eBook

Abstract:W monografii zaprezentowano miejsce i znaczenie sportu w dyplomacji publicznej, co wiąże się z kategorią dyplomacji sportowej. Przedmiot badania w szczególności obejmował kwestie wykorzystywania sportu do poprawy stosunków międzynarodowych, ukazanie je...

View details

The Influence of Political Processes and the War in Ukraine on the Formation of Generation Alpha and the iGeneration (Z): Defining Specific Features

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Nowa Polityka Wschodnia, Vol 33, Iss 2, Pp 66-89 (2022)

Abstract:The article attempts to analyse and define the specific features of the iGeneration (Z) and Generation Alpha in Ukraine in the context of the political processes and the war taking place in Ukrainian society. The article discusses the generation issues...

View details

Czechoslovak Social Democracy in Exile and its last chairman, Karel Hrubý

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Annales Scientia Politica, Vol 11, Iss 1, Pp 5-14 (2022)

Abstract:The study analyzes the development of the exiled organization of the Social Democrats from Czechoslovakia in the years 1948-1995. It shows its anticommunist background, which has remained within the organization throughout its existence, which has in f...

View details

Nationalization versus regionalization: features of the party system development in Ukraine (1991–2020)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Annales Scientia Politica, Vol 11, Iss 1, Pp 15-30 (2022)

Abstract:In this article, the authors present their vision of the theoretical and empirical aspects of the party system’s nationalization and regionalization in Ukraine in 1991–2020. Electoral processes and the party system structuring in Ukraine are analyzed t...

View details
Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich

Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich

Publication Type:eBook

Abstract:W książce omówiono politykę Unii Europejskiej wobec krajów azjatyckich. O ile istnieje wiele publikacji o relacjach Unii z Chinami czy Japonią, o tyle zdecydowanie gorzej jest w przypadku tych dotyczących jej stosunków z innymi partnerami azjatyckimi. ...

View details

Systemic Geopolitical Analysis in the research of power distribution in Eastern Europe

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Nowa Polityka Wschodnia, Vol 33, Iss 2, Pp 9-20 (2022)

Abstract:The article presents Systemic Geopolitical Analysis, which as a scientific method can be an important tool for studying the distribution of power in Eastern Europe, supporting the assumptions of structural realism with an element of quantitative resear...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored