scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "political science"

1 - 10 of 49 results for
 "political science"
Results per page:

MIT O ANTIGONI IN POVOJNI POBOJI V SLOVENSKI LITERARNI RECEPCIJI. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Slavisticna Revija; jan-mar2022, Vol. 70 Issue 1, p1-11, 11p

Abstract:Copyright of Slavisticna Revija is the property of Slavisticno Drustvo Slovenije and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print,...

View details

Do vključevanja z izključevanjem: Preobraženi rasizmi sodobnih vzgojno-izobraževalnih in socialnovarstvenih praks za »vključevanje« Romov. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Socialno Delo; 2021, Vol. 60 Issue 1, p3-17, 15p

Abstract:Copyright of Socialno Delo is the property of Socialno Delo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email a...

View details

KONGLOMERAT TRAVME: OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU IN NJIHOVO SOCIALNODEMOGRAFSKO OZADJE. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teorija in Praksa; 2020, Vol. 57 Issue 2, p509-526, 18p

Abstract:Copyright of Teorija in Praksa is the property of Teorija in Praksa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or...

View details

Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Razprave in Gradivo - Treaties & Documents; Dec2016, Issue 77, p103-120, 18p

Abstract:Copyright of Razprave in Gradivo - Treaties & Documents is the property of Institut za Narodnostna Vprasanja and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permissio...

View details

VOJNO-POLITIČKE VEZE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I CETINSKE KRAJINE U VRIJEME KRALJA STJEPANA TOMAšA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Istrazivanja: Casopis Fakulteta Humanistickih Nauka. 2011, p19-36. 18p.

Abstract:Pošto je nakana ovog rada vojno-političke veze srednjovjekovne Bosne i Cetinske krajine, nema posebne potrebe da se pretresaju svi dosadašnji pokušaji koji su nekim bitnim elementom utjecali na raznolike povezanosti i odnose. U jednom već gotovom popis...

View details

KRIZA POJMA POLITIČNEGA PREDSTAVNIŠTVA SKOZI PRIMER NEDRŽAVLJANOV.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dve Domovini / Two Homelands. 2011, Vol. 34, p63-76. 14p.

View details

RAZVOJ POLITOLOGIJE V SLOVENIJI -- MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teorija in Praksa; mar/apr2013, Vol. 50 Issue 2, p317-329, 13p

Abstract:Copyright of Teorija in Praksa is the property of Teorija in Praksa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or...

View details

Transculturation and Cultural Hybridity: Two Key Notions of Postcolonial Studies as a Challenge for the Study of National and Ethnic Identities. (English)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Razprave in Gradivo - Treaties & Documents; Dec2012, Issue 69, p36-65, 30p

Abstract:Copyright of Razprave in Gradivo - Treaties & Documents is the property of Institut za Narodnostna Vprasanja and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permissio...

View details

REFERENDUM MED DOPOLNILOM IN GROŽNJO PREDSTAVNIŠKI DEMOKRACIJI. (Slovenian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teorija in Praksa; jul-okt2012, Vol. 49 Issue 4/5, p733-752, 20p

Abstract:Copyright of Teorija in Praksa is the property of Teorija in Praksa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored