scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "political science"

1 - 10 of 210 results for
 "political science"
Results per page:

Ontwikkelingen in het mededingingstoezicht - 69

Publication Type:eBook

Abstract:Political Science; Public AdministrationDe auteur beschrijft vijf ontwikkelingen die laten zien dat de effectiviteit van het huidige mededingingstoezicht onder druk kan komen te staan, maar er tegelijkertijd kansen zijn. Deze ontwikkelingen zijn: het u...

View details

Over hijgerigheid en lange adem: een verkenning van de relatie tussen toezicht en media - 67

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceVeel mensen hebben zelf geen nabije ervaringen met (overheids-)toezicht. Media kan sterk bijdragen aan de kennis hierover over en (vooral) de beoordeling ervan, maar kan daar tevens sterk afbreuk aan doen. Dat maakt dat de relatie tuss...

View details

Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceOver de veranderende rolverdeling tussen overheid en burger. Centrale vraag in het advies is: op welke wijze en onder welke voorwaarden kan het politieke bestuur publieke taken loslaten en overlaten aan andere dan overheidsorganisaties.

View details

Overheidstoezicht door de inspectie voor de gezondheidszorg - 62

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceKern van deze sectorschets is een analyse van de toezichttheorie van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) in de afgelopen tien jaar. De analyse resulteert in acht spanningsvelden die optreden bij de praktische toepassingen van de...

View details

Toezicht op ondernemingen in de chemische industrie - 66

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceIn Toezicht op ondernemingen in de chemische industrie wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op zowel de interne als de externe veiligheid van zogenaamde BRZO-ondernemingen (Besluit Risico's Zware Ongevallen) behandeld. De be...

View details

Van maakbaar naar betekenisvol bestuur - 63

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceDit essay dient als achtergrond en voeding voor de projecten 'Lessen van evaluaties' en 'Toekomst van toezicht' van de WRR. Onderzocht worden de opkomst en evolutie van eigentijdse vormen van sturen en organiseren in publieke domeinen ...

View details

No news is bad news! The role of the media and news framing in embedding Europe - 20

Publication Type:eBook

Abstract:Political Science; European UnionDe media spelen een belangrijke rol op de scheidslijn tussen burgers en politiek, maar in de contekst van Europese integratie hebben we weinig kennis over hoe ze Europese zaken behandelen. Deze studie behandelt dit onde...

View details

Vitaal en bevlogen - 53

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceDe opdracht voor deze tekst is gegeven door de projectgroep Markt, staat en samenleving van de WRR. Een aantal externe auteurs werd gevraagd in detail te beschrijven hoe het afstemmingsproces van vraag en aanbod in praktijk werkt. In t...

View details

Privacy en vormen van ‘intelligente’ mobiliteit: de impact van ICT-applicaties voor de weg en het spoor - 59

Publication Type:eBook

Abstract:Political Science; IctDe voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, meer specifiek de projectgroep 'Beleid, Informatie en Technologie' (BIT). Dit project heeft in maart 2011 het rapport iOverhei...

View details

Markets and public values in health care - 57

Publication Type:eBook

Abstract:Political ScienceDe opdracht voor deze tekst is gegeven door de projectgroep Markt, staat en samenleving van de WRR. Een aantal externe auteurs werd gevraagd in detail te beschrijven hoe het afstemmingsproces van vraag en aanbod in praktijk werkt. In t...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored