scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "tillitsvalgt"

1 - 2 of 2 results for
 "tillitsvalgt"
Results per page:

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartss...

View details

Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 34, Pp 216-228 (2017)

Authors:

Abstract: I artikkelen undersøker jeg utviklingen i den partsregulerte tillitsvalgtrollen slik den er rammet inn i avtaleverk. Gjennom en dokumentanalyse viser jeg at tre avtaler har hatt avgjørende innflytelse for utvikling av tillitsvalgtrollen. I 1907 legitim...

View details
sponsored