scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Rumunjska"

1 - 10 of 23 results for
 "Rumunjska"
Results per page:

CLUJ-NAPOCA, RUMUNJSKA - THE COMMON SPACE OF THEATRE - THE THEATRE OF THE COMMON SPACE, INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE, 19-20. 3. 2021. (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Croatian Musicological Review / Arti Musices; 2022, Vol. 53 Issue 1, p165-167, 3p

Godišnja znanstvena konferencija COST Akcije FP 0904, Iasi, Rumunjska. (Slovenian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Wood Industry / Drvna Industrija; 2013, Vol. 64 Issue 2, p159-161, 3p

KONCEPT JEDINSTVENE MORSKE GRANICE I RJEŠAVANJE SPORA O RAZGRANIČENJU U CRNOME MORU Rumunjska - Ukrajina.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Comparative Maritime Law / Poredbeno Pomorsko Pravo. 2014, Vol. 53 Issue 168, p1-40. 40p.

Abstract: Novija sudska praksa potvrđuje tendenciju razgraničenja epikontinentskih i gospodarskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče jedinstvenom morskom granicom. Utvrđivanje takve zajedničke granične crte, koju su u postupku ...

THE IMPLICATIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION ON ACCOUNTING CASE STUDY OF ROMANIA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ekonomska Misao i Praksa. 2012, Vol. 21 Issue 1, p203-216. 13p.

Ranobrončanodobni grobni nalaz iz Dobrudže (jugoistočna Rumunjska) Tumul iz Rahmana (opć. Casimcea, okrug Tulcea).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu. 2014, Vol. 31 Issue 1, p73-87. 15p.

Abstract: Na području općine Rahman (okrug Tulcea) 2011. godine izvršena su zaštitna istraživanja jednoga tumula. U njemu su otkrivena dva ukopa koji se mogu pripisati Yamnaya kulturi. Elementi pogrebnog običaja nedvojbeno upućuju na rano brončano doba. Jedan dr...

Geomorphological Aspects of the Human Impact in the Alpine Area of Southern Carpathians (Romania).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Croatian Geographical Bulletin. 2009, Vol. 71 Issue 1, p19-32. 14p. 2 Color Photographs, 2 Black and White Photographs, 1 Chart, 4 Maps.

Abstract: U članku se analiziraju geomorfološki aspekti antropogenog utjecaja u planinskom području Južnih Karpata (Transilvanske Alpe). Nakon terenskih istraživanja i razmatranja glavnih učinaka gradnje prometnica, vojnih rudarskih djelatnosti, stočarstva i tur...

Between the King and the Sultan: the Romanian Colony in Constantinople at the End of the 19th Century.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of the Institute of Croatian History / Radovi Zavoda za Hrvatsku Povijest; 2019, Vol. 51 Issue 1, p145-161, 17p

Abstract: Copyright of Journal of the Institute of Croatian History / Radovi Zavoda za Hrvatsku Povijest is the property of Zavod za Hrvatsku Povijest, Filozofski Fakultet and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv wit...

sponsored