scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "arbeidstilbud"

1 - 1 of 1 results for
 "arbeidstilbud"
Results per page:

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract: Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

sponsored