scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 99 results for
 "human rights"
Results per page:

Răspundere civilă delictuală. Publicarea unor extrase din rechizitoriu ce redau convorbirile telefonice în cadrul unui articol de presă, în timpul procedurii camerei preliminare. Limitele protecţiei instituite de... (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta; 2022, Issue 2, p291-300, 10p

Abstract:Copyright of Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

Rolul judecătorului în aflarea adevărului: Selecţie de jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului din 2020-2022. (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta; 2022, Issue 2, p458-464, 7p

Abstract:Copyright of Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

Limitele învestirii. Temei de drept. Aplicabilitatea Deciziei HP nr. 37/2019 şi a Deciziei RIL nr. 29/2020. Aplicabilitatea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a... (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta; 2022, Issue 2, p316-336, 21p

Abstract:Copyright of Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

Controlul judiciar în procesul civil - Selecţie de jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului 2019-2021 -. (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta; 2022, Issue 1, p431-436, 6p

Abstract:Copyright of Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

Condiţie internă sau confirmare internă a efectului direct al tratatelor privind drepturile omului? (O discuţie în legătură cu aplicarea art. 4 şi art. 5 din Codul civil). (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Review of Private Law / Revista Romana de Drept Privat; 2021, Issue 3/4, p105-117, 13p

Abstract:Copyright of Romanian Review of Private Law / Revista Romana de Drept Privat is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's exp...

View details

Aspecte teoretice şi practice privind noţiunile de asistare şi reprezentare convenţională în dreptul procesual penal român. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind asistenţa şi... (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal; 2021, Issue 3, p117-132, 16p

Abstract:Copyright of Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

Cooperarea judiciară în materie penală şi respectarea drepturilor omului. Probleme actuale. Probele electronice. (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal; 2021, Issue 1, p73-101, 29p

Abstract:Copyright of Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

Partid politic. Respingerea încuviinŧării probei cu expertiză. Respectarea dispoziŧiilor art. 6 din Convenŧia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŧilor fundamentale. Aprecierea... (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta; 2020, Issue 2, p61-67, 7p

Abstract:Copyright of Romanian Case Law Review / Revista Romana de Jurisprudenta is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal; 2020, Issue 2, p57-101, 45p

Abstract:Copyright of Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

DREPTUL LA LIBERĂ EXPRIMARE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN CONTEXTUL ART. 10 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI. (Romanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lucian Blaga; 2020, Issue 1, p26-41, 16p

Abstract:Copyright of Acta Universitatis Lucian Blaga is the property of Universul Juridic Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored