scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "international organizations"

71 - 80 of 2,022 results for
 "international organizations"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Global Governance and Interaction between International Institutions: The Challenge of the Eurasian International Organizations.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Post-Communist Economies. Feb-Apr2021, Vol. 33 Issue 2/3, p147-149. 3p.

Abstract: This essay is an introduction to the special issue and it outlines the main guiding puzzles and questions raised in different contributions. The special issue asks the following general questions. How Eurasian organisations are 'embedded' in the global...

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci - zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal Economy & Management / Czasopismie Ekonomia i Zarządzanie. 2018, Issue 6, p26-46. 21p.

Authors:

Abstract: Globalizacja stanowi w historii rozwoju społeczno-gospodarczego stałe zjawisko, a zrozumienie zjawiska globalizacji jest kluczowe dla zrozumienia współczesnego świata. Wymaga to przyjęcia perspektywy wieloaspektowej i wielowątkowej dla rozpoznania kont...

Shaming by international organizations: Mapping condemnatory speech acts across 27 international organizations, 1980–2015.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cooperation & Conflict. Sep2019, Vol. 54 Issue 3, p356-377. 22p.

Abstract: In the face of escalating conflicts or atrocities, international organizations (IOs), alongside non-governmental organizations (NGOs), often vocalize public condemnation. Researchers have examined NGO shaming, but no extant literature has comparatively...

DEVLETLERARASI EKONOMİK İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN POLİTİK EKONOMİSİ: DEVLETLER, ÇIKAR GRUPLARI VE ÖRGÜT BÜROKRASİSİ KISKACINDA KÜRESEL YÖNETİŞİM

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. 2020, Vol. 15 Issue 53, p1-35. 35p.

Authors:

Abstract: Uluslararası örgütlerin politik ekonomisi, devletlerin ekonomik çıkarlarını optimize etmek için kurdukları uluslararası örgütlerin kuruluşunu, yapısını ve çıktılarını etkileyen ekonomik ve politik süreçlerin etkileşimini sistematik olarak izah etme çab...

"Mirror, Mirror On the Wall:" Self-Legitimation by International Organizations.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Studies Quarterly. Mar2020, Vol. 64 Issue 1, p207-219. 13p.

Abstract: Most analyses of legitimacy and legitimation in international organizations (IOs) focus on the perceptions of external audiences. In so doing, they fail to consider self-legitimation, where an IO undertakes legitimation internally, as a way of developi...

The Dark Side of Cooperation: International Organizations and Member Corruption.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Studies Quarterly. Dec2019, Vol. 63 Issue 4, p1108-1121. 14p. 1 Diagram, 4 Charts, 3 Graphs.

Abstract: Political corruption is rampant in—and destructive to—many parts of the world. A growing number of international organizations (IOs) claim to address the problem by encouraging good governance norms and rules, such as anti-corruption standards and prac...

MEDUNARODNE ORGANIZACIJE I NJIHOVA ULOGA SUBJEKTA MEDUNARODNOG JAVNOG PRAVA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Megatrend Review. 2019, Vol. 16 Issue 3, p95-114. 20p.

Abstract: Rad nastoji da predoči sve bitne elemente i odlike međunarodnih organizacija kao jednih od najbitnijih činilaca današnjeg, savremenog međunarodnog prava. Takođe, u radu se teži da se ukaže na veliku ulogu koju danas u celokupnoj međunarodnoj zajednici ...

ARBITRAL SOLUTION OF INTERNATIONAL ECONOMIC DISPUTES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ekonomika. Jan-Mar2019, Vol. 65 Issue 1, p67-83. 17p.

Abstract: У савременом свету велика пажња посвећује се интеграционим процесима као императиву многим светским регионима, где се унутар тих региона земље удружују с циљем размене компаративних предности и јачања својих економских позиција унутар интегрисаног подр...

Remembering 1919: international organizations and the future of international order.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Affairs. Jan2019, Vol. 95 Issue 1, p25-43. 19p.

Authors:

Abstract: Several of the world's intergovernmental organizations have now existed for longer than many nation-states. The centenary of the peacemaking that ended the First World War offers the opportunity of making good policy use of new histories that inform us...

sponsored